Vedení spolku

 

Funkce

Jméno

E-mail

Telefon

čestný předseda

Josef Hradec

 

 

předseda 

Ing. Jiří Nezavdal

J.NEZAVDAL@seznam.cz

predseda@mbtenis.cz

603 548 071

místopředseda 

Ing. Tomáš Křováček

tomas.krovacek@seznam.cz

732 294 355

místopředseda

Ing. Karel Ortcykr

karel.ortcykr@seznam.cz

ekonom@mbtenis.cz

602 333 470

hlavní správce 

Vladimír Erben

vladimirerben@seznam.cz

731 565 027

závodní činnost

Ing. Jiří Kozderka

kozderka@ak-tech.cz

775 275 790

informatika, tisk

Jiří Vajsejtl

vajsejtlj@seznam.cz

 602 521 337

sekretář 

Mgr. Jan Bažant

bazant@akbazant.cz

info@mbtenis.cz

 606 891 331

rekreační činnost

Vladimír Nejedlý

Ln45@seznam.cz

724 030 275

správce WEB, rezervační systém 

Pavel Vondráček

pavel.vondrs@seznam.cz

731 118 941

předseda kontrolní komise

Karel Kozák

 karlos1962@seznam.cz

 606 282 778

člen kontrolní komise

Helena Kozáková

h.kozakova@seznam.cz

724 042 235

člen kontrolní komise

Václav Škába

vaclavskaba@centrum.cz

603 217 823

člen kontrolní komise

 Ing. Dana Matějková

dana.matejkova@volny.cz

 603 181 419

 

Funkce Jméno E-mail Telefon
kronikář Zdeněk Přibyl zdenek.pribyl.mb@seznam.cz 724 967 285
vedoucí tenisové školy mládeže Vojta Krinwald vojtakrinwald@seznam.cz 602 655 424
vedoucí testovacího střediska Babolat PaeDr. Miroslav Špalek       miroslav.spalek@seznam.cz 603 547 684
vyplétání raket  Libor Kadlec   608 980 556